Uppställningsplan, förenklad

Vår & Höst. EJ SOMMAR!